ทำเนียบนักเรียน : HOKURIKU-U รุ่น 2
 
จำนวนทั้งหมด 4 คน
 
ชื่อ - สกุล : นายอภิสิทธิ์ แดงสี
โรงเรียน : ร.ร.บุญวัฒนา นครราชสีมา
สถานศึกษาปัจจุบัน : HOKURIKU UNIVERSITY
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นายศุภชัย เสนาชัย
โรงเรียน : ร.ร.บุญวัฒนา นครราชสีมา
สถานศึกษาปัจจุบัน : HOKURIKU UNIVERSITY
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นางสาวจารุวรรณ โสทรศากยวงศ์
โรงเรียน : การบินญี่ปุ่น
สถานศึกษาปัจจุบัน : HOKURIKU UNIVERSITY
ผู้หญิง  joy_charuwan@hotmail.com  
ชื่อ - สกุล : นางสาวอุไรวรรณ ศรีขวัญ
โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
สถานศึกษาปัจจุบัน : HOKURIKU UNIVERSITY
ผู้หญิง  
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
Untitled Document