ทำเนียบนักเรียน : HOTSUMA รุ่น 4
 
จำนวนทั้งหมด 3 คน
 
ชื่อ - สกุล : น.ส.สุพิชญา ณัฐชาดา
โรงเรียน : ม.ธรรมศาสตร์
สถานศึกษาปัจจุบัน : Hotsuma International School
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นายกิติภูมิ บรรพัฒน์
โรงเรียน : โรงเรียนชนัดดาบริรักษ์
สถานศึกษาปัจจุบัน : Hotsuma International School
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : น.ส.สราณี สัตยากุล
โรงเรียน : โรงเรียนชนัดดาบริรักษ์
สถานศึกษาปัจจุบัน : Hotsuma International School
ผู้หญิง  
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
Untitled Document