ทำเนียบนักเรียน : HOTSUMA รุ่น 1
 
จำนวนทั้งหมด 4 คน
 
ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฐสินี ศรีวรสาร
โรงเรียน : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สถานศึกษาปัจจุบัน : Hotsuma International School
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นายธนกฤต สวนสัน
โรงเรียน : มหาวิทยาลัยรังสิต
สถานศึกษาปัจจุบัน : Hotsuma International School
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นายฐิรายุทธ์ วิทยาการโกวิท
โรงเรียน : โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
สถานศึกษาปัจจุบัน : Hotsuma International School
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นายพิชญุตม์ พันธุ์เจริญ
โรงเรียน : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สถานศึกษาปัจจุบัน : Hotsuma International School
ผู้ชาย  
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
Untitled Document