ทำเนียบนักเรียน : FJLS รุ่น 1
 
จำนวนทั้งหมด 2 คน
 
ชื่อ - สกุล : นายอภิสิทธิ์ มีเถื่อน
โรงเรียน : วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
สถานศึกษาปัจจุบัน : Fukuoka Japanese Language School
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นายกิตติพงษ์ เอี่ยมทอง
โรงเรียน : โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
สถานศึกษาปัจจุบัน : Fukuoka Japanese Language School
ผู้ชาย  
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
Untitled Document