ทำเนียบนักเรียน : HOTSUMA 14 DAYS รุ่น 1
 
จำนวนทั้งหมด 19 คน
 
ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฐนรี สุวรรณพาหุ
โรงเรียน : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สถานศึกษาปัจจุบัน : HOTSUMA INTERNATIONAL SCHOOL
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นางสาวกรพินธุ์ พิมพ์ศักดิ์
โรงเรียน : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สถานศึกษาปัจจุบัน : HOTSUMA INTERNATIONAL SCHOOL
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นางสาวนัทธมน อรรจนเมธี
โรงเรียน : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สถานศึกษาปัจจุบัน : HOTSUMA INTERNATIONAL SCHOOL
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นางสาวชฎาภา กลิ่นชาติ
โรงเรียน : โรงเรียนอุดมศึกษา ลาดพร้าว
สถานศึกษาปัจจุบัน : HOTSUMA INTERNATIONAL SCHOOL
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นายชญานนท์ พิมพะนิตย์
โรงเรียน : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สถานศึกษาปัจจุบัน : HOTSUMA INTERNATIONAL SCHOOL
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นายณัฐภัทร อรรถฉัตร
โรงเรียน : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สถานศึกษาปัจจุบัน : HOTSUMA INTERNATIONAL SCHOOL
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นายณัฐพล มาพันธ์
โรงเรียน : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สถานศึกษาปัจจุบัน : HOTSUMA INTERNATIONAL SCHOOL
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นายณัฐวุฒิ หาญวิญญานันท์
โรงเรียน : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สถานศึกษาปัจจุบัน : HOTSUMA INTERNATIONAL SCHOOL
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นายเมธัส ศรีมหาบรรณ
โรงเรียน : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สถานศึกษาปัจจุบัน : HOTSUMA INTERNATIONAL SCHOOL
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นายโอม เอาฬารภคพร
โรงเรียน : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สถานศึกษาปัจจุบัน : HOTSUMA INTERNATIONAL SCHOOL
ผู้ชาย  
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2
 
Untitled Document