ทำเนียบนักเรียน : HOKURIKU-U รุ่น 1
 
จำนวนทั้งหมด 3 คน
 
ชื่อ - สกุล : นางกฤติกา ลีละพันธุ
โรงเรียน : หจก.นครดีซี แผนกการบิน
สถานศึกษาปัจจุบัน : HOKURIKU-UNIVESITY
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นางสาวสุภัชญา แซ่จิว
โรงเรียน : โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
สถานศึกษาปัจจุบัน : HOKURIKU-UNIVERSITY
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นางสาวสาลินี อักษรแก้ว
โรงเรียน : มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
สถานศึกษาปัจจุบัน : HOKURIKU-UNIVERSITY
ผู้หญิง  
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
Untitled Document