ทำเนียบนักเรียน : FUKUI-H รุ่น 1
 
จำนวนทั้งหมด 6 คน
 
ชื่อ - สกุล : นายธีธัช คชพัชรินทร์
โรงเรียน : อัสสัมชัญ บางรัก
สถานศึกษาปัจจุบัน : FUKUI
ผู้ชาย  boattitat@hotmail.com  
ชื่อ - สกุล : นายรวิภาส วังอนานนท์
โรงเรียน : สตรีวิทยา ๒
สถานศึกษาปัจจุบัน : FUKUI
ผู้ชาย  pestobaimon@gmail.com  
ชื่อ - สกุล : นายธีร์ธวัช คำโมง
โรงเรียน : โยธินบูรณะ
สถานศึกษาปัจจุบัน : FUKUI
ผู้ชาย  k_theerathawach@hotmail.com  
ชื่อ - สกุล : นายรัฐโรจน์ รัตน์ทวีนนท์
โรงเรียน : โยธินบูรณะ
สถานศึกษาปัจจุบัน : FUKUI
ผู้ชาย  defpico2@hotmail.com  
ชื่อ - สกุล : นายสิรภพ เจนถาวร
โรงเรียน : กรรณสูตศึกษาลัย
สถานศึกษาปัจจุบัน : FUKUI
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นายฉันทัช วัฒนวิจิตร
โรงเรียน : นครสวรรค์
สถานศึกษาปัจจุบัน : FUKUI
ผู้ชาย  chantach.wattanavijit@gmail.com  
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
Untitled Document