ทำเนียบนักเรียน : HOKURIKU-U รุ่น 3
 
จำนวนทั้งหมด 2 คน
 
ชื่อ - สกุล : นางสาวกรรณิกา กลั่นดีมา
โรงเรียน : โรงเรียนการบินญญี่ปุ่น
สถานศึกษาปัจจุบัน : HOKURIKU UNIVETSITY
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นายธนกิจ เต็มรักษ์
โรงเรียน : KOTOBAGAKUIN-SHIZUOKA
สถานศึกษาปัจจุบัน : HOKURIKU UNIVETSITY
ผู้ชาย  
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
Untitled Document