ทำเนียบนักเรียน : FUKUI-H รุ่น 4
 
จำนวนทั้งหมด 4 คน
 
ชื่อ - สกุล : นางสาวชมธีรา ศิลารัตน์
โรงเรียน : โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สถานศึกษาปัจจุบัน : FUKUI SENIOR HIGH SCHOOL
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นายณัทภศกูร นิติสุข
โรงเรียน : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สถานศึกษาปัจจุบัน : FUKUI SENIOR HIGH SCHOOL
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นายธนินท์รัฐ เลี้ยงชีวสุนทร
โรงเรียน : โรงเรียนเทพศิรินทร์
สถานศึกษาปัจจุบัน : FUKUI SENIOR HIGH SCHOOL
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นายเกื้อ วัฒนวิจิตร
โรงเรียน : โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สถานศึกษาปัจจุบัน : FUKUI SENIOR HIGH SCHOOL
ผู้ชาย  
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
Untitled Document