ทำเนียบนักเรียน : HOTSUMA รุ่น 2
 
จำนวนทั้งหมด 4 คน
 
ชื่อ - สกุล : นายอลงกรณ์ ประภากรวิริยะ
โรงเรียน : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
สถานศึกษาปัจจุบัน : HOTSUMA INTERNATIONAL SCHOOL
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นายชญานนท์ พิมพะนิตย์
โรงเรียน : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
สถานศึกษาปัจจุบัน : HOTSUMA INTERNATIONAL SCHOOL
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นางสาวคณัตนา ชนะสิทธิ์
โรงเรียน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานศึกษาปัจจุบัน : HOTSUMA INTERNATIONAL SCHOOL
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นางสาวชนาภรณ์ พุทธา
โรงเรียน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานศึกษาปัจจุบัน : HOTSUMA INTERNATIONAL SCHOOL
ผู้หญิง  
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
Untitled Document