ทำเนียบนักเรียน : FUKUI-H รุ่น 3
 
จำนวนทั้งหมด 5 คน
 
ชื่อ - สกุล : นางสาวกชพร ศรีสุวรรณ
โรงเรียน : โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สถานศึกษาปัจจุบัน : Fukui Senior High School
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นางสาวเอมมิกา สันติธนูรักษ์
โรงเรียน : โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
สถานศึกษาปัจจุบัน : Fukui Senior High School
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นางสาวตันหยง หลิน
โรงเรียน : โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
สถานศึกษาปัจจุบัน : Fukui Senior High School
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นางสาวชญานิษฐ์ วิจิตรกุลสวัสดิ์
โรงเรียน : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
สถานศึกษาปัจจุบัน : Fukui Senior High School
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นายณัฐวัตร พานิช
โรงเรียน : โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สถานศึกษาปัจจุบัน : Fukui Senior High School
ผู้ชาย  
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
Untitled Document