เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่..ใช้ภาษาญี่ปุ่นขับเคลื่อนชีวิต ถึงเส้นชัยก่อน......
วิทยาลัยภาษานานาชาติ FFLC จังหวัดฟุกุโอกะ 
ที่ตั้ง   Main Capus :  1-8-27
Maidashi, Higashi-ku,Fukoka 812-0054, JAPAN

Web Site  www.f-seikei.ac.jp

     จำนวน นักเรียนไทย 15 คน
     รับสมัครนักเรียนไทย 5/ 2560

     สมัครรับทุนออนไลน์
     รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัตินักเรียนที่รับสมัคร

     1. ชาย-หญิง กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมปีที่ 6 ขึ้นไป   อายุ 18 ขึ้นไป
     2. พื้นฐานการภาษาญี่ปุ่น อย่างน้อย 150 ชม.
     3. มีใจรักและชอบในภาษาญี่ปุ่นสามารถทำงานได้

โครงการพัฒนาเยาวชนไทยเพื่อรองรับ อาเซียน + 3
วันเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – พฤศจิกายน 2559
วันเวลาสอบ : 30 พฤศจิกายน 2559
วิชาที่สอบ : เรียงความภาษาไทย /สัมภาษณ์
สถานที่ : สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)    ประกาศผล : 5 ธันวาคม 2555
ค่าใช้จ่าย
     ค่าสมัครสอบ 500 บาท
     ค่าเล่าเรียน( 1 ปี)+ค่าหอพัก(6 เดือน) 978,500 เยน

    นักเรียนสามารถทำงานนอกเวลา สัปดาห์ละ 28 ชั่วโมง เรียนภาคเช้าทำงานภาคบ่าย วันละ 3 ชั่วโมง

     ฟุกุโอะกะประตูสู่เอเชียของญี่ปุ่น น่าอยู่ ปลอดภัย ค่าครองชีพถูกกว่าโตเกียว 3 เท่า
     ฟุกุโอะกะเป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับต้น ๆ ของเอเชียทั้งนี้ยังเป็นเมืองท่อง เที่ยวที่ดีที่สุดเมืองหนึ่งของญี่ปุ่นอีกด้วย มีอุณหภูมิที่ไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปทั้งนี้ยังมีปัญหาอาชญากรรมน้อยมากและไม่ค่อยมีก๊าซเรือนกระจก ตั้งอยู่บนเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,461,631 คน
สนใจติดต่อ
     สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)   HRDATJ.ORG
     124/8 ซอยนครศรีดอทคอม ม.1 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 Tel. : 0-7580-3580

เรียนด้วยทำงานด้วย

   

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน...นักเรียนจะมีเพื่อนต่างชาติจากทั่วโลกและเพื่อนญี่ปุ่น

Untitled Document