เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่..ใช้ภาษาญี่ปุ่นขับเคลื่อนชีวิต ถึงเส้นชัยก่อน......
วิทยาลัยภาษานานาชาติ ALICE จังหวัดคานาซาวา 
ที่ตั้ง   Enkouji-Honmachi 8-50, Kanazawa, Ishikawa, Japan 921-8176

Web Site  www.alice-japan.net/gakuen

     จำนวน นักเรียนไทย 15 คน
     รับสมัครนักเรียนไทย 3/ 2560

     สมัครรับทุนออนไลน์


คุณสมบัตินักเรียนที่รับสมัคร

     1. ชาย-หญิง กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมปีที่ 6 ขึ้นไป   อายุ 18 ขึ้นไป
     2. พื้นฐานการภาษาญี่ปุ่น อย่างน้อย 150 ชม.
     3. มีใจรักและชอบในภาษาญี่ปุ่นสามารถทำงานได้

โครงการพัฒนาเยาวชนไทยเพื่อรองรับ อาเซียน + 3
วันเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – พฤศจิกายน 2559
วันเวลาสอบ : 30 พฤศจิกายน 2559
วิชาที่สอบ : เรียงความภาษาไทย /สัมภาษณ์
สถานที่ : สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)    ประกาศผล : 5 ธันวาคม 2559
ค่าใช้จ่าย
     ค่าสมัครสอบ 500 บาท
     ค่าเล่าเรียน( 1 ปี ) + ค่าหอพัก( 1 ปี ) 1,262,000 เยน

    นักเรียนสามารถทำงานนอกเวลา สัปดาห์ละ 28 ชั่วโมง เรียนภาคเช้าทำงานภาคบ่าย วันละ 3 ชั่วโมง

สนใจติดต่อ
     สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)   HRDATJ.ORG
     124/8 ซอยนครศรีดอทคอม ม.1 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 Tel. : 0-7580-3580
Untitled Document