ข่าวประชาสัมพันธ์ / วิดีโอ
     
โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตยานากาวา : รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งครู
   
 
   

 

     ประกาศโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตยานากาวา

 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งครู

*********************

ด้วยโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตยานากาวา เลขที่  ๑๒๔/๘ หมู่ ๑ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอน จำนวน ๘ อัตรา ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 

๑.๑  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย                                      จำนวน           ๑        อัตรา       

๑.๒  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์                                  จำนวน           ๑        อัตรา       

๑.๓  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์                                 จำนวน           ๑        อัตรา     

๑.๔  ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จำนวน           ๑        อัตรา   

๑.๕  ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                    จำนวน           ๑        อัตรา  

๑.๖  ครูผู้สอนวิชาศิลปะ                                           จำนวน           ๑        อัตรา        

๑.๗  ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี           จำนวน           ๑        อัตรา

๑.๘  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ                                 จำนวน           ๑        อัตรา

       

                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 

                                                                                                                                                                                                                                       ดร.เชาว์   เต็มรักษ์

                                                            ผู้จัดการโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตยานากาวา

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 16 กรกฏาคม 2558 เวลา 09:51:36
 
 
 
Untitled Document