วิทยาลัยภาษานานาชาติ FFLC จังหวัดฟุกุโอกะ

เรียนภาษาที่ญี่ปุ่น หลักสูตรระยะยาว (1-2 ปี)

Speaker 1

Fukuoka Foreign Language College

Fukuoka Foreign Language College ตั้งอยู่เมืองฟุกุโอกะ จังหวัดฟุกุโอกะ บนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองเปิดประตูสู่เอเชียของญี่ปุ่น เหมาะแก่การศึกษา อีกทั้งยังมีค่าครองชีพถูกว่าโตเกียว 3เท่า

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • จบการศึกษา ม.6, ปวช., ปวส., หรือปริญาาตรี
  • อายุระหว่าง 18- 3 0 ปี
  • ความรู้ภาษาญี่ปุ่น N5 หรือ 300 ชั่วโมง
  • ต้องการเปลี่ยนงาน เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่
  • มุ่งมั่นตั้งใจ ต่อสู้ชีวิต อย่างต่อเนื่อง

เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่...โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นขับเคลื่อนชีวิต เรียนภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ด้วยหลักสูตรเดียวกับที่ญี่ปุ่น เรียนสนุก ใช้ได้จริง เหมาะกับทุกเป้าหมาย